Monday, December 6, 2021
Home Blog

GRADE 04 – தமிழ் மொழி

0

GRADE 04 – தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் மொழிஉத்தியோகப்பூர்வ அறிவித்தல் – தேசிய கல்விநிறுவகம்கோவிட் பெருந்தொற்றுக் காரணமாக மாணவர்கள் இழந்த பாடசாலைக் காலத்திற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட அத்தியவசியக் கற்றல் எண்ணக்கருக்கள் அடங்கிய பாடத்திட்டம் Channel NIE வழியாக Download செய்யலாம்.

GRADE 04 – தமிழ் மொழி

Recent Posts